• diagnostyka komputera
  • odzyskiwanie danych
  • instalacja oprogramowań
  • instalacja systemu operacyjnego
  • ochrona antywirusowa
  • konfiguracja sprzętu
  • wymiana i instalacja podzespołów komputera
  • sprzedaż sprzętu komputerowego i biurowego
  • doradztwo w zakresie wyboru opragramowania i sprzętu komputerowego