• instalacja central telefonicznych
  • instalacja urządzeń i oprogramowania do rejestracji i taryfikacji połączeń
  • konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego